Gaart an Heem Wilwerdang

Mir stellen ons vir :

D‘ Gaart an Heem vu Wilwerdang gouf den 29te Mee 1932 gegrënnt a den éischte President war den Haer KAILS Nicolas. D’Sektioun fënnt sech am Dachverband CTF (Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer) erëm.

Eng intakt Natur – derzou gehéieren och de Geméis- an Uebstubau, an den Ziergaart mat senge Blummen –läit Gaart an Heem Wilwerdang besonnesch um Häerz.

Zënter hirer Grënnung bis haut huet d’Sektioun vu Wilwerdang sech u verschidde Fester bedeelegt respektiv selwer organiséiert. Fréier zum Beispill : Zeltfester, de Kleeschen a Baler.

E feste Bestanddeel vun den Manifestatioune vun haut sinn Mammendagsfeier, de Wilwerdanger Trëppeltour a verschidden Ausflich op d’Blummen-a Gaardenausstellungen.