Martinsfeier 2018 zu Ëlwen

Samsdig, den 10. November 2018 feieren mer den hëlligen Martin zum 9. Kéier an eiser  Par Elwen-Wäiswampich.

 

De Programm van der Martinsfeier :

 

Um 18:00 fänke mër un an der Kierch zu  Elwen mat engem „Martins-Spill“ van de Kanner.

Géint 18.30 forméiert sech ee Cortège

hannert dem helligen Martin zu Päerd.

Mir gin mat Lanteren, Musek a Fackelen bis bei den Haff vum Précoce. Do ass dann

den Ofschloss ronderëm ee Feier wou den St. Martin sai Mantel mam Heeschert deelt.  D’Kanner deelen dono eng Spillsaach

mat benodeeligten Kanner.

Am Centre culturel offréieren d’Elterevereenigung an d’Portugiesen Iessen an Drénken.

Den Erléis van der Feier ass fir d’

„Fondation Autisme Luxembourg“.