Familljemass

Familljemass zu Wilerdang

Schéin ass haut Statue vun der Muttergottes vun der Kommiounskanner dekoréiert ginn.

An dat am Zeechen dass eng Kommunioun net nëmmen fir deen Dag beschenkt ze ginn, mee fir déi Léift erëm ze ginn an hei symbolesch un Muttergottes.

Karfeiden

Vill Kanner hunn sech mat hiren Elteren an och Grousselteren an der Kierch zu Wilwerdang afond.

Esou ewéi e Weesskär stierwe muss fir dass eng nei Planz sech entwéckele kann, esou ass och dem chrëschtlechen Glawen no de Jesus um Kräiz fir all Mënschen gestuerwen.

Ganz beandrockend ass praktesch an engem „Gäertchen“ gewise ginn, ewéi sech Planzen am Laf vun der Zäit entwéckelen.

Den Doud schafft Liewen an Liewen geet en Kéier op en Ënn. Dat ass déi eenzeg zukünfteg Gewëssheet am Liewen.