Familljemass 18 Mäerz 2018

Ganz am Zeechen vum Deelen stoung dës Familljemass.

 

An dat besonnesch Kanner am Süden vum Benin op ons Hëllef ugewisen sinn, huet een an der Presentatioun gesinn. Et ass erschreckend ze héieren, dass Kanner mat 9 Joer vun hiren Elteren vum Norden an de Süden geschéckt ginn fir do ewéi Sklaven ze schaffen an ze liewen.

 

Grad esou grujeleg ass Astellung dass handicapéiert Kanner oder déi Kanner déi Welt fir d’éischt mat Féiss begréissen, ausgesat an sech selwer iwwerlooss ginn. An dat aleng ewell si dem Awerglawen no nëmmen Ongléck bréngen.

Deemnächst gesitt Dir hei och eng Presentatioun iwwer Liewensbedingunge vun de Kanner am Benin